WEDSTRIJDREGLEMENT MENT TV

1. Deze wedstrijd wordt georganiseerd door het bedrijf MENT MEDIA bv, met ondernemingsnummer

BE0820.484.495 ,waarvan de hoofdzetel gevestigd is in de Wijmenstraat 21E, 9000 Gent.

 

2. Dit reglement is geldig vanaf 12/05/2023 tot en met 19/05/2023.

 

3. De deelname is zonder aankoopverplichting. De deelname gebeurt onder voornaam en naam zoals vermeld

op de identiteitskaart van de deelnemer. In geval van geschil, zal dit officiële document gevraagd worden.

 

4. Voor geldige deelname, dienen de deelnemers het wedstrijdformulier in te vullen op de MENT TV website.

Verder dienen ze ook akkoord te gaan met de wedstrijdvoorwaarden en de algemene voorwaarden van MENT

TV. Ze dienen een antwoord te geven op de schiftingsvraag: ze kunnen een overnachting voor 2 personen in het Zimmerhof hotel winnen.

 

6. De winnaars worden op de hoogte gebracht via e-mail

 

7. Prijzen wordt niet omgeruild in contact geld noch in andere prijzen. De prijzen mogen ook in geen enkel geval doorverkocht worden.

 

8. Prijzen worden opgestuurd via de post of e-mail en zijn geldig tot en met de geldigheidsdatum vermeld

op de prijs (cfr. waardebonnen).

 

9. MENT TV kan niet verantwoordelijk gesteld worden mocht zij, in geval van overmacht, door onvoorziene

omstandigheden tegen haar wil, of voor juiste motieven, de wedstrijd moet inkorten, verlaten, wijzigen of

stopzetten.

 

10. MENT TV, en haar partners kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele schade aangericht op

de prijs.

 

11. De deelname aan de wedstrijd houdt in dat de deelnemer zich onvoorwaardelijk akkoord verklaart met dit

reglement.