WEDSTRIJDREGLEMENT MENT TV

1. Deze wedstrijd wordt georganiseerd door het bedrijf MENT MEDIA bv, met ondernemingsnummer

BE0820.484.495 ,waarvan de hoofdzetel gevestigd is in de Wijmenstraat 21E, 9000 Gent.

 

2. Dit reglement is geldig vanaf 19/10/2022 tot en met 12/11/2022.

 

3. De deelname is zonder aankoopverplichting. De deelname gebeurt onder voornaam en naam zoals vermeld

op de identiteitskaart van de deelnemer. In geval van geschil, zal dit officiële document gevraagd worden.

 

4. Voor geldige deelname, dienen de deelnemers het wedstrijdformulier in te vullen op de MENT TV website.

Verder dienen ze ook akkoord te gaan met de wedstrijdvoorwaarden en de algemene voorwaarden van MENT

TV. Ze dienen een antwoord te geven op onze schiftingsvraag. We geven een stylingpakket weg van 1000

euro incl. btw.

 

5. De deelnemende influencers geven ook prijzen weg via hun sociale mediapagina. Daarvoor moet de sociale

mediapagina, de Instagram-pagina van MENT TV en zijn/haar partners geliked worden en onder de foto een

reactie geplaatst worden. De prijzen worden elke week weggegeven op de sociale media van de deelnemende

influencers.

 

6. De winnaars worden op de hoogte gebracht via e-mail of via de sociale media van onze deelnemende

influencers.

 

7. Prijzen wordt niet omgeruild in contact geld noch in andere prijzen.

 

8. Prijzen worden opgestuurd via de post of e-mail en zijn geldig tot en met de geldigheidsdatum vermeld

op de prijs (cfr. waardebonnen).

 

9. MENT TV kan niet verantwoordelijk gesteld worden mocht zij, in geval van overmacht, door onvoorziene

omstandigheden tegen haar wil, of voor juiste motieven, de wedstrijd moet inkorten, verlaten, wijzigen of

stopzetten.

 

10. MENT TV, en haar partners kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele schade aangericht op

de prijs.

 

11. De deelname aan de wedstrijd houdt in dat de deelnemer zich onvoorwaardelijk akkoord verklaart met dit

reglement.