Event 08/07/2023

Nieuwe Gulden Sporen …

GERT DE WINTER EN LUC COLEMONT KRIJGEN GULDEN SPOREN IN GENT

8 juli: Gisterenavond werden nieuwe Gulden Sporen uitgereikt in Gent. 

Tijdens plechtigheden in het kader van Vlaanderen Feest! reikt de Beweging Vlaanderen-Europa vzw (BVE) Gulden Sporen uit aan Vlamingen die een opmerkelijk spoor in de Vlaamse samenleving hebben getrokken. In de Pacificatiezaal van het Gentse stadhuis overhandigde voorzitter An De Moor Gulden Sporen voor Internationale en Maatschappelijke Uitstraling aan Gert De Winter en Luc Colemont. 

Econoom Gert De Winter had een flinke dosis ervaring in consultancy toen hij in 2005 aan de slag ging bij de Antwerpse verzekeraar Mercator. Hij maakte snel carrière zodat hij kort na de opname van Mercator in de Zwitserse Baloise groep in 2015 de gehele groep ging leiden. Baloise is actief in acht Europese landen. Het heeft een beurswaarde van 7 miljard euro en telt maar liefst 8.000 werknemers. De Winter stuurde mee de digitalisering, waardoor je zou kunnen stellen dat een bedrijf zoals Baloise als het ware is omgevormd tot een IT-onderneming die verzekeringen aanbiedt.

Om de grote veranderingen in het verzekeringswezen aan te kunnen, zette De Winter zwaar in op het motiveren van het personeel, want geëngageerde en gemotiveerde medewerkers maken partners en klanten gelukkig en dat leidt tot succes. An De Moor lichtte toe: “Hij zag geen ‘personeel’ maar ‘medewerkers’ onder het motto “We doen het samen en we hebben het samen bereikt””. Een middel daartoe waren overlegmomenten bij een glas bier: ‘Bier met Gert’. Dankzij die samenkomsten bleef hij goed op de hoogte van het reilen en zeilen in het bedrijf en waar zich verbeteringen opdrongen.

Helaas moest De Winter vorig jaar een intensieve behandeling tegen slokdarmkanker ondergaan, iets waarover hij open heeft gecommuniceerd. Onlangs gaf hij ontslag als CEO om zich te gaan wijden aan enkele persoonlijke projecten. Zo gaat hij onder meer als vrijwilliger aan de slag in de sociale economie. De Winter kan terugblikken op een schitterend palmares in de selecte club van Vlaamse managers die het tot CEO van een buitenlandse multinational hebben geschopt. Daarom nam de BVE hem op in het uitgelezen gezelschap van markante sporendragers in de economische sfeer zoals Jan-Pieter Denul, Urbain Vandeurzen, Dirk Vyncke, Gert Verhulst & Hans Bourlon en Fernand Huts.

Voor maagdarmspecialist Luc Colemont werd sensibiliseren rond darmkanker een fulltime bezigheid. Met de steun van Marc Coucke richtte hij in 2016 de vzw StopDarmKanker op. Sindsdien verzorgde hij 670 lezingen, waarbij hij niet alleen getuigt van een grote expertise, maar ook van een weergaloos vertellerstalent en overtuigingskracht. Zoals An De Moor aangaf “bewijst Luc Colemont dat met de nodige passie, kennis en een gepast vleugje humor zelfs de moeilijkste onderwerpen bespreekbaar kunnen worden gemaakt”.

De campagne van Luc Colemont werpt vruchten af. Dankzij zijn onverdroten inzet en netwerking kon hij de politieke wereld overtuigen van het nut van de darmkankertest. Die test laat toe om darmkanker in een vroeg stadium vast te stellen, effectiever te behandelen en zo de levensverwachting te verlengen. Zo levert hij een grote meerwaarde aan het Vlaamse preventiebeleid. Hierdoor daalt de globale gezondheidskost voor de behandeling van darmkanker, wat een besparing oplevert voor de sociale zekerheid en dus het federale beleidsniveau, maar helaas niet voor het Vlaamse niveau. Het breder publiek bereikt Colemont niet alleen bij lezingen maar ook via tal van boeken.

Het siert Luc Colemont dat hij zijn ruime bekendheid niet heeft aangegrepen om een verkiesbare plaats bij de Europese verkiezingen te verzilveren. Hij blijft trouw aan zijn eigen ‘partij’ met als enige agendapunt: ‘Stop darmkanker’. Omwille van zijn grote bijdrage aan de Vlaamse gezondheidszorg nam de BVE hem op onder zijn Gulden Sporendragers. Recente laureaten van de Gulden Spoor voor Maatschappelijke Uitstraling zijn Luckas Vander Taelen en Claire Tillekaerts.

An De Moor sloot af met alle aanwezigen een aangename Vlaamse feestdag toe te wensen: “Onthoud: de feestdag van de Vlaamse samenhorigheid. Mijn feestdag, úw feestdag … ónze feestdag.

Straks (zaterdag 8 juli) vanaf 10 uur: Grote Vlaanderen Feest live studioshow.

ADVERTENTIE