Enquete artiesten

 

logo goals

 

Bij MENT hechten we veel belang aan een duurzame wereld. Net als vele andere bedrijven hanteren we hiervoor als kader de wereldwijd afgesproken ‘Sustainable Development Goals’. Deze 17 Sustainable Development Goals zijn opgesteld door de Verenigde Naties en stellen doelen om tegen 2030 een meer sociale en ecologische wereld te hebben. Van ‘no poverty’ ‘no hunger’ over ‘clean and green energy’ tot ‘partnerships’…

 

Met MENT zijn we aanwezig in heel wat Vlaamse huiskamers en kunnen we een rol opnemen om mensen te inspireren tot meer duurzaam gedrag. Hierbij willen we aantonen dat duurzaam gedrag niet per se moeilijk hoeft te zijn. Soms zijn het kleine veranderingen – bv. gooi geen voedsel weg, of kies eens wat vaker voor de fiets – die een groot verschil kunnen betekenen. In 2021 lanceren we met MENT een nieuw programma waarin we op speelse wijze duurzaam gedrag zullen promoten. Ter voorbereiding van dit programma, polsen we graag eens bij jullie wat jullie nu al doen om de wereld er een beetje mooier op te maken.

 

We zouden het erg op prijs stellen als je even 15 minuten tijd wil maken voor deze bevraging.

We bevragen jouw gedrag rond voeding, mobiliteit, solidariteit, duurzaam gebruik van grondstoffen, mode, afval als grondstof, zorg voor de natuur en inclusieve samenleving. We polsen telkens naar wat je nu reeds doet. Hier kan je altijd verschillende zaken invullen (eentje is ook al goed: alle beetjes helpen) én we polsen ook naar wat je eigenlijk nog graag zou willen doen, maar waarvoor eerst randvoorwaarden moeten vervuld zijn. Misschien wil je wel graag je auto aan de kant kunnen laten staan, maar heb je daarvoor een veel beter openbaar vervoer nodig? Of misschien zou je wel minder vlees willen eten, maar heb je daarvoor nood aan lekkere vleesvervangers die je makkelijk in je supermarkt kan kopen?

De resultaten van deze enquête zullen enkel anoniem worden gecommuniceerd. Omdat we deze bevraging doen ter voorbereiding van een tv-programma registreren we wel voor ‘eigen huis’ wie welke antwoorden gaf. Zo kunnen we later mogelijks op je beroep doen bij een uitzending van het nieuwe programma.