Hadiemicha 2.0 14/10/2022

Bert Anciaux: ‘Het stadsbestuur stuurde een vuilniskar in plaats van een bus’.

Bert Anciaux: ‘Ik heb mijn emoties nooit weggestopt en ja, dat leverde me een bijnaam op’.

Bert werd in een politiek nest geboren met als vader Vic, voorzitter van de Volksunie.

Hij was van in de jeugd erg bezig met de jeugd, in de jeugdbeweging zelf als lid, later in de leiding.

‘En de Vlamingen werden in Brussel écht gepest’, zegt hij aan Micha. ‘Het stadsbestuur stuurde eens met opzet

een vuilniskar om Vlaamse jongeren op te pikken in plaats van een bus’.

Wat moeten we nog weten: Dat ie van kamillethee rustig wordt, z’n vrouw in de jeugdbeweging leerde kennen én ..

z’n emoties altijd open toont wat .. hem een bijnaam opleverde.

Micha overloopt het hele leven van Bert Anciaux, nu zondag 16 oktober om 21 uur in Hadiemicha, natuurlijk al-1-bij-MENT!

Micha Marah

    ADVERTENTIE